Andrew G Haldane, z Banku Anglii, przedstawił niedawno interesujące porównanie dwóch strategii: jednej opartej na efekcie momentum a drugiej opartej o prostą analizę fundamentalną. Rdzeniem rozważań była cierpliwość reprezentowana przez strategię fundamentalną kontra niecierpliwość reprezentowana przez strategię momentum. Co się okazało?

Po przyjęciu prostej strategii momentum (długa (krótka) pozycja gdy S&P 500 zamknął się w miesiącu wyżej (niżej) od poprzedniego miesiąca) i prostej strategii fundamentalnej (długa (krótka) pozycja gdy rzeczywista wartość S&P 500 na koniec miesiąca jest powyżej (poniżej) wartości sugerowanej przez model dyskontowanych dywidend Shillera) Haldane porównał wyniki obydwu podejść w okresie 1880-2009:

Za Andrew G Haldane

Za Andrew G Haldane

Fenomenalne, nieprawdaż? Prosta strategia momentum zamienia $1 w $50 000 w 129 lat, w okresie 1880-2009. W tym czasie prosta strategia fundamentalna zamienia $1 w 11 centów w tym samym okresie. Dane nominalne, bez kosztów transakcyjnych i podatków i bez dywidend.

A teraz zobaczymy co z przykładem Haldane’a, który przecież zajmuje powazne stanowisko w Banku Anglii zrobiło dwóch blogerów. Przeczytanie tych dwóch wpisów, może początkującym inwestorom oszczędzić kosztownych pomyłek przy tworzeniu strategii inwestycyjnej.

Po pierwsze: kontekst. Autor bloga EconomicPic porównał wyniki strategii momentum Haldane’a wyniki strategii ‘kup i trzymaj’ a więc najprostszego przykładu cierpliwości (EconomicPic używał danych total return, uwzględniających dywidendy):

Za EconomicPic

Za EconomicPic

Po drugie: okres czyli niebezpieczeństwo polegania na danych historycznych. Okazuje się, że przewaga strategii momentum wynika  z efektu Wielkiego Kryzysu. Porównanie tych samych strategii w latach 1940-2009 wyglada tak:

Za EconomicPic

Za EconomicPic

Po trzecie: jakość danych. Michael Stokes z MarketSci zwrócił uwagę, że Haldane korzystał z bazy danych Shillera, w której miesięczne wartości S&P 500 są wartościami średnimi dla całego miesiąca a nie wartościami zamknięcia miesiąca. Innymi słowy, w ostatnim dniu miesiąca nie można zawrzeć transakcji po średniej cenie z miesiąca. Jak wyglądałyby wyniki strategii Haldane’a gdyby użyć do transakcji cen z zamknięcia miesiąca?

Za MarketSci

Za MarketSci