The Economist opublikował interesujący wykres przedstawiający wyniki badań opinii publicznej w kwestii preferowanych metod zmniejszania deficytu budżetowego i zadłużenia. Badania przeprowadzono w 22 państwach, niestety nie było wśród nich Polski. Respondentom zadano pytanie: na jaką metodę redukcji deficytu budżetowego i długu rząd w Twoim państwie powinien położyć większy nacisk? Do wyboru było pięć odpowiedzi

  • podwyżkę podatków
  • obcięcie wydatków rządowych
  • obydwie powyższe metody
  • żadna z dwóch pierwszych metod
  • inna

Wyniki przedstawiały się następująco:

Za The Economist

Za The Economist

Rezultaty są pewną niespodzianką. Spodziewałbym się na przykład, że UK i Francja zamienią się miejscami. Zupełnie nie rozumiem dlaczego Meksyk i Brazylia są tak bardzo od siebie różne.

Zagadką są oczywiście respondenci wybierający odpowiedź ‘4’ (żadna). Czy w ich głowach pomysł na inny sposób redukcji deficytu niż obcięcie wydatków lub podwyżkę podatków czy może uważają, że deficyt i dług w ich państwie nie jest problemem. Co do odpowiedzi ‘inna’ to może oznaczać na przykład sprzedaż majątku państwowego, na przykład przez prywatyzację.

Moje pytanie brzmi: jakich wyników spodziewalibyście się w Polsce?