Francis Warnock z The Council on Foreign Relations (CFR) w najnowszym wydaniu Capital flows Quarterly zwrócił uwagę na dwa interesujące szczegóły związane z globalnym rynkiem walutowym.

Po pierwsze, w raporcie opublikowano wykresy kursów walutowych nałożonych na kurs długoterminowej równowagi rynkowej. Jest to co prawda jeden z najbardziej uproszczonych sposobów oceny czy waluta jest przewartościowana czy niedowartościowana ale w mojej opinii stanowi odpowiednie wprowadzenie do toczącej się dyskusji o nieuczciwej przewadze konkurencyjnej wywodzącej się ze sterowanego rynku walutowego.

Pierwszy wykres przedstawia pary dolar/funt (USD/GBP) i dolar/jen (USD/JPY):

Za Francis Warnock

Za Francis Warnock

Drugi wykres przedstawia pary dolar/euro (USD/EUR) i dolar/juan (USD/CNY):

Za Francis Warnock

Za Francis Warnock

O ile kurs dolara do euro znajduje się w pobliżu długoterminowej równowagi rynkowej to wyraźnie widać, że chiński juan jest zdecydowanie niedowartościowany względem dolara a jen zdecydowanie przewartościowany względem amerykańskiej waluty. Te dwa fakty ‘rzucają’ trochę światła na politykę japońskiego Banku Centralnego i retorykę amerykańskich władz.

Po drugie, Warnock polemizuje z poglądem jakoby zagraniczny apetyt na amerykańskie papiery skarbowe zdecydowanie osłabł w 2010 roku. Zresztą, gdy spojrzy się na zamieszczony w raporcie wykres pokazujący napływ kapitału zagranicznego na rynek amerykańskich obligacji skarbowych to argumenty Warnocka wydają się sensowne:

Za Francis Warnock

Za Francis Warnock

Warto zwrócić uwagę, że powyższy wykres obejmuje okres do lipca 2010 roku i od tego czasu zakupy amerykańskich papierów skarbowych przez inwestorów zagranicznych zmniejszyły się. Nie można jednak jeszcze ocenić czy jest to początek trwałego, długoterminowego trendu.

Pewnym problemem przy ocenie aktywności inwestorów zagranicznych na rynku amerykańskich papierów skarbowych jest niedokładny system raportowania oraz skupianie się na aktywności inwestorów oficjalnych: banków centralnych i niezależnych/narodowych funduszy inwestycyjnych (SWF). Zwracałem już na to uwagę. System raportowania, TIC, nie jest w stanie wykazać wszystkich inwestycji poczynionych przez inwestorów oficjalnych. Część z tych inwestycji realizowana jest za pośrednictwem komercyjnych banków. Proszę zwrócić uwagę na poniższy wykres:

Za Francis Warnock

Za Francis Warnock

Wycofywanie się Chin z rynku bonów skarbowych (zupełnie naturalne biorąc pod uwagę ich bliską zera rentowność i powrót płynności w systemie finansowym) zsynchronizowane jest z gigantycznym napływem kapitału na rynek obligacji skarbowych od inwestorów z UK. Wielu ekspertów uważa, że za ‘angielskimi’ zakupami stoją inwestorzy oficjalni, w tym Chiny.

Cały raport dostępny poniżej: