Publikacja najnowszego raportu Transparency International to dobry moment na zaproponowanie kilku zagadek. Z poniższych par państw proszę wskazać te, które zgodnie z rankingiem TI są postrzegane jako mniej skorumpowane:

  • Dania czy Hong Kong
  • Kanada czy USA
  • Szwecja czy Irlandia
  • Belgia czy Tajwan
  • Polska czy  Łotwa
  • Włochy czy Chiny

Zagadka jest łatwa. Mniej skorumpowane są państwa z lewej strony zestawienia.

W rankingu TI zwraca uwagę jeszcze jeden fakt: pozycja państw należących do najbardziej dynamicznego bloku gospodarczego BRIC – najlepsza z grupy Brazylia jest na 69 miejscu, Chiny okupują 78 miejsce, na 87 miejscu są Indie, na 154 miejscu jest Rosja. Dlaczego zwracam na to uwagę? By skłonić do refleksji. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że systemowa (przez legislację a nie przez organy ścigania) walka z korupcją jest jednym z najbardziej pro-wzrostowych działań jakie może podjąć rząd. Czy jest to jednak działanie wystarczające albo konieczne?

Skoro już jesteśmy przy zagadkach. Które państwo lepiej wykorzystuje dostępne w społeczeństwie talenty: Państwa A, w którym mediana dochodów rodziców studentów elitarnych uniwersytetów jest zbliżona do mediany dochodów w społeczeństwie czy państwo B, w którym mediana dochodów rodziców studentów elitarnych uniwersytetów jest na poziomie 85 percentyla dystrybucji dochodów w społeczeństwie? W pierwszym państwie, połowa studentów elitarnych uczelni wywodzi się biedniejszej połowy społeczeństwa. W drugim państwie połowa studentów elitarnych uniwersytetów wywodzi się z 85% biedniejszej części społeczeństwa a połowa z 15% bogatszej części społeczeństwa. Nie są to teoretyczne przykłady. Państwo B to USA. Państwo A to… Hong Kong.

Ostatnia zagadka: co Waszym zdaniem stałoby się z gospodarką państwa, którego rząd opodatkowałby dochody osobiste powyżej 1,6 mln USD rocznie stawką podatkową w wysokości 91%? W takim państwie, gdy John Smith miał wybór pomiędzy zarobieniem 1,6 mln USD a 2,6 mln USD to zdawał sobie sprawę, że z całego dodatkowego wysiłku, który będzie musiał podjąć by zarobić dodatkowy 1 mln USD otrzyma ‘marne’ 100 000 USD. Zgodnie z myśleniem wielu współczesnych ludzi, rząd takiego państwa po prostu nie życzył sobie by ktokolwiek zarabiał powyżej 1,6 mln dolarów.

Tym państwem były USA w latach 1951-1963:

Za Truth And Politics

Za Truth And Politics