Z danych wynika, że co 85 dorosły Polak weźmie udział w prywatyzacji warszawskiej giełdy. Zastanawiam się jaki odsetek z nich zapozna się z prospektem emisyjnym Giełdy Papierów Wartościowych. Zdaję sobie sprawę, że daję właśnie bardzo zły przykład, ale zapoznałem się z prospektem dzisiaj (czyli dwa dni po zapisaniu się na akcje!) – ta postawa wpisuje się jednak w to co pisałem o udziale w giełdowych prywatyzacjach spółek Skarbu Państwa.

Okazuje się, że w prospekcie emisyjnym GPW jest bardzo wiele interesujących danych (w tabelach – ktoś tam bardzo nie lubi wykresów). Osoby zainteresowane danymi o polskim rynku kapitałowym zdecydowanie powinny zajrzeć do prospektu emisyjnego GPW. Można na przykład dowiedzieć się jaka jest średnia procentowa wartość opłat z obsługi obrotu akcjami. Niech ta liczba będzie zagadką dla czytelników…

Wybrałem dwie tabele na dziś. Pierwsza przedstawia przekrój sektorowy spółek krajowych notowanych na rynku regulowanym:

Za GPW

Za GPW

Szeroki sektor finansowy stanowi niemal połowę kapitalizacji. Razem z energetyką i sektorem paliwowym stanowi ponad ¾ kapitalizacji. Dla porównania, sektor IT stanowi 1% kapitalizacji. To są informacje, które bardzo jasno wskazują na etap rozwoju polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki. Z drugiej strony, te dane wskazują na dobre perspektywy stojące przed rynkiem akcyjnym w Polsce przy założeniu, że jest struktura sektorowa będzie dążyła od odzwierciedlenia struktury całej gospodarki.

Druga tabela przedstawia 15 największych spółek na warszawskiej giełdzie pod względem udziału w obrotach w pierwszej połowie 2010 roku:

Za GPW

Za GPW

Proszę zwrócić uwagę, że dziesiąte miejsce w tej klasyfikacji zajmuje kazachski koszmar Ryszarda Krauze – spółka Petrorlinvest. Proszę zwrócić uwagę na wskaźnik płynności tej spółki. Wskaźnik płynności to iloraz rocznych obrotów na danej spółce do ich średniorocznej kapitalizacji (iloczynu średniej ceny akcji i średniej ilości akcji dopuszczonych do obrotu) – a więc pokazuje jaki odsetek kapitalizacji spółki ‘obraca się’ co roku na rynku. Wskaźnik ten dla całej warszawskiej giełdy wyniosł w pierwszej połowie 2010 roku około 43%. Dla Petrolinvestu wynosi on około 1200% (w tabeli podano półroczny obrót co uwzględniłem oraz kapitalizację z 30 czerwca a nie średnioroczną, czego nie uwzględniłem) – co oznacza, że przeciętnie w okresie roku jedna akcja Petrolinvestu dwanaście razy zmienia właściciela.

Z piętnastu zaprezentowanych spółek, wysoki wskaźnik płynności (około 155%) ma jeszcze KGHM. Chętnie zobaczyłbym takie zestawienie dla wszystkich spółek z rynku regulowanego…