W prospekcie emisyjnym Giełdy Papierów Wartościowych, o którym pisałem ostatnim razem, można także znaleźć interesujące zestawienie europejskich parkietów i pokazujących pozycję warszawskiego parkietu w Europie.

Pod względem kapitalizacji spółek krajowych GPW zajmuje 9 miejsce w Europie i pierwsze w regionie CEE. 30 czerwca 2010 roku kapitalizacja GPW (spółki krajowe, a więc bez CEZ, MOL i innych) wynosiła 112 mld euro, ponad 50% więcej od giełdy wiedeńskiej, dwa razy więcej niż giełdy ateńskiej, 3,5 razy więcej niż giełd praskiej i 5,5 razy więcej niż giełdy w Budapeszcie:

Za GPW

Za GPW

Zupełnie inaczej wygląda pozycja GPW na europejskim rynku ofert publicznych, IPO. W tej klasyfikacji, pod względem ilości debiutów GPW nie schodziła z podium od 2007 roku i znalazła się na pierwszym miejscu w 2009 roku. W klasyfikacji wartości debiutów, GPW nie schodzi z podium od 2008 roku:

Za GPW

Za GPW

Tak wysoka pozycja GPW to w dużym stopniu wynik zapóźnień prywatyzacyjnych. Mimo tego faktu, pozycja GPW w rywalizacji z największymi parkietami Europ zapewne zrobiła wrażenia na zarządzających w czasie budowania księgi popytu.

Bardzo szybko swoją pozycję zbudował alternatywny system obrotu, prowadzony przez GPW czyli NewConnect, który zajmuje 9 miejsce w Europie i drugie w regionie CEE pod względem kapitalizacji:

Za GPW

Za GPW

Mam bardzo wiele uwag do sposobu organizacji tego rynku, muszę jednak przyznać, że pod względem wzrostu rynkowego znaczenia NewConnect spełnia oczekiwania. Tym bardziej, że od 2008 roku przewodzi klasyfikacji europejskich ASO pod względem ilości debiutów, choć pod względem wartości debiutów zajmuje dalekie (7-9) miejsca.

Ostatnie zestawienie porównuje wartość obrotów derywatami na europejskich parkietach. W tej kategorii, GPW zajmuje 5 miejsce w Europie:

Za GPW

Za GPW

Czy Waszym zdaniem te zestawienia oddaja rzeczywiste znaczenie warszawskiego parkietu?