Wśród internetowych liberałów, zarówno w Polsce jak i w USA, w dobrym tonie jest narzekać na skalę obciążeń podatkowych w USA i upatrywać w tej dziedzinie przyczyny wszelkich trudności gospodarczych. Takie narzekania połączone są oczywiście z krytyką wielkiego rządu wpychającego się do każdego zakątka gospodarki.

Nie wiem w jakim stopniu jest to wynik niewiedzy, a w jakim złej woli. Zdobyłem jednak trzy wykresy, które trochę rozjaśnią sytuację. Pierwszy z nich przedstawia ciężar federalnych obciążeń podatkowych (tax burden), czyli to jaki odsetek amerykańskiego PKB stanowią wpływy z federalnych podatków.

Za Joint Committee on Taxation

Za Joint Committee on Taxation

Jak widać, po II wojnie światowej federalny tax burden wahał się od 15% do 20%. Mimo szczerych chęci nie można dostrzec na tym wykresie znaczącego wzrostu obciążeń podatkowych. Co więcej, można zauważyć, że ostatnia dekada, stracona dekada, to okres spadku obciążeń podatkowych, które są obecnie na najniższych poziomie w ostatnim sześćdziesięcioleciu.

Drugi wykres przedstawia stopy podatkowe dla poszczególnych przedziałów zarobków w pięciu reżimach podatkowych, z 1975, 1985, 1990, 2000 i 2010 roku. Nie muszę dodawać, że przed 1975 rokiem stawki PIT były w USA jeszcze wyższe, z najwyższą stawką sięgającą 91% w latach 60’.

Za Joint Committee on Taxation

Za Joint Committee on Taxation

Co się okazuje? Amerykanie płacą praktycznie najniższe podatki w ostatnim czterdziestoleciu. Dotyczy to mniej zamożnych oraz klasy średniej. Bogaci, z dochodami powyżej 200 000 USD płacili mniej tylko w reżimie podatkowych z 1990 roku. Nawet za rządów Reagana płacili dużo więcej.

Ostatni wykres pokazuje udział poszczególnych rodzajów podatków w wpływach podatkowych ogółem:

Za Za Joint Committee on Taxation

Za Za Joint Committee on Taxation

Można zauważyć trzy zjawiska. Spadek udziału podatku od zysków przedsiębiorstw i podatków akcyzowych w wpływach podatkowych. Mniej więcej stały poziom wpływów z PIT. Rosnący udział opodatkowania pracy (składki emerytalne i rentowe) w wpływach podatkowych – co jest związane z rozrostem systemów ochrony zdrowia i emerytalnego. Proszę jednak zwrócić uwagę, że największy wzrost znaczenia tego podatku miał w latach 1950-1980.