O szarej strefie pisałem już na blogu. Podałem wtedy dane dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Wynikało z nich, że polska szara strefa jest relatywnie (liczona jako procent PKB) mniejsza od estońskiej czy słoweńskiej choć większa od czeskiej czy słowackiej.

Znalazłem dosyć szczegółowe dane o szarych strefach na świecie w raporcie analitycznym Nomura o chińskiej inflacji. Ze względu na oczywiste ograniczenia – w końcu szara strefa to część gospodarki wymykająca się zarówno podatkom jako i statystykom – wszystkie dane mają charakter szacunkowy.

Tak wygląda mapa uwzględniająca wielkość szarej strefy jako odsetek PKB w poszczególnych państwach:

Za Nomura

Za Nomura

Globalna szara strefa, według ocen analityków Nomura miała wartość około 2,5 bln USD w 2007 roku:

Za Nomura

Za Nomura

Z tych 2,5 bln USD około 460 mld USD przypadało na USA, 170 mld USD na Chiny a 120 mld USD na Meksyk i Hiszpanię:

najwieksze szare strefy