Hans Rosling pokazuje ogromną metamorfozę, którą przeszła ludzkość w okresie od 1810 do 2010 roku. W 1810 roku zaledwie Wielka Brytania i Holandia posiadały przewidywalną długość życia na poziomie 40 lat (dziś najbiedniejsze państwa Afryki mają tę wartość) i dochody per capita na poziomie około 3000 USD. Zdecydowana większość ludzi żyła w państwach o długości życia w okolicach 30 lat i dochodzie per capita mniejszym niż 1000 USD.

Zachęcam do obejrzenia co stało się z tymi wartościami w okresie zaledwie 200 lat:

Kilka interesujących rzeczy można zauważyć:

  • gigantyczny wpływ wojen światowych na wyniki części europejskich państw
  • to jak bardzo Afryka przegrała drugą połowę XX wieku – jeszcze po II wojnie światowej znajdowała się przecież na poziomie Azji
  • spore rozwarstwienie dochodowe Chin