CXO opublikował ładne zestawienie pokazujące zachowanie indeksu S&P 500 na przełomie roku w ostatnich 60 latach. Wykres potwierdza przekonanie o wyjątkowej sile rynku akcyjnego w ostatnich dniach roku:

Za CXO

Za CXO

Pomyślałem, że można zrobić dokładnie taki sam wykres dla WIG. Oczywiście może on co najwyżej sięgnąć do 1995 roku (codzienne sesje). Dzisiejsza aktywność na rynku pozwoliła mi spędzić chwilę czasu w Excelu:

WIG na przelomie roku

Kilka objaśnień: strzałka oznacza, przeciętną zmianę w tym dniu. Do tej wielkości dodałem i odjąłem wartość odchylenia standardowego dla danego dnia. OSwR to ostatnia sesja w roku. PSwR – to pierwsza sesja w roku. W celu przedstawienia kontekstu podam tylko, że przeciętna dzienna zmiana WIG od 1995 wynosi około 0,0337%

Wyraźnie można więc zauważyć siłę ostatniego tygodnia i pierwszych dwóch sesji nowego roku. Czy można pod to inwestować? Nie sądzę. Czy nie jest to jedynie szum? Nie można tego wykluczyć aczkolwiek istnieją zjawiska mogące wyjaśnić obserwowaną siłę rynku: strojenie okienek pod koniec roku i napływ nowych środków na rynek na początku roku.