Myślę, że jeszcze 5 lat temu nikt nie uwierzyłby, że w pierwszej ‘4’ najbardziej ryzykownego długu rządowego znajdą się obligacje trzech państw ze strefy euro. W najnowszym rankingu najbardziej ryzykownego długu rządowego autorstwa CMA tylko Wenezuela oddziela liderującą Grecję od Irlandii i Portugalii. W pierwszej ‘10’ znalazło się sześć państw z Europy (jeszcze Hiszpania, Ukraina i Węgry), dwa państwa z Ameryki Południowej (wspomniana Wenezuela i Argentyna) oraz dwa państwa z bliskiego wschodu (Dubaj, które formalnie państwem nie jest oraz Irak).

W poniższej tabeli, w trzeciej kolumnie podano prawdopodobieństwa zdarzenia kredytowego w najbliższych pięciu latach a piątej kolumnie cenę credit default swap na pięcioletni dług rządowy (w punktach bazowych, 100 pb to 1 punkt procentowy):

Za CMA

Za CMA

Kto znalazł się na liście 10 najbezpieczniejszych długów rządowych? Cóż, pierwszą ‘10’ otwierają trzy państwa skandynawskie: Norwegia, Finlandia i Szwecja. Zastanawiam się co na to zwolennicy opinii o bankrutującym, skandynawskim modelu społeczno-gospodarczym. Łącznie, w pierwszej ‘10’ znalazło się sześć państw europejskich (jeszcze Dania , Niemcy i Szwajcaria), USA, Australia, Hong Kong i Arabia Saudyjska.

Za CMA

Za CMA

Należy jednak zauważyć, że w 4 kw. 2010 roku to właśnie ceny  CDS na dług państw strefy euro rosły najszybciej: od 70% zwyżki w przypadku Belgii, przez około 50% w przypadku Hiszpanii i Niemiec, do 35% wzrostu dla Holandii i Francji. W całym 2010 roku państwa strefy euro także opanowały tabelę najszybciej rosnących kosztów zabezpieczenia długu:

Za CMA

Za CMA

Na drugim biegunie znalazły się CDS państw wschodzącej Europy (Ukrainy, Estonii i Łotwy) oraz Szwecji i Abu Dabi:

Za CMA

Za CMA

Na sam koniec zestawienie cen CDS dla regionu wschodzącej Europy w 4 kw. 2010 roku:

Za CMA

Za CMA

Cały raport można obejrzeć tutaj.