Poprzedni tekst zainicjował statystyczno-kartograficzny maraton na blogu, który potrwa do jutra. Znalazłem fascynujące dane pokazujące rozwój chińskiej gospodarki i wzrost jej znaczenia w świecie.

Poniższe trzy mapy pokażą rozmiar PKB poszczególnych chińskich prowincji w 2000, 2009 i 2020 roku (prognoza) poprzez ekwiwalenty w postaci państw o podobnej wielkości (podkreślam: wielkości a nie stopniu rozwoju) gospodarki.

Zacznijmy od 2000 roku. Chińskie PKB wyniosło w tym roku 1,2 bln USD (bez uwzględniania parytetu siły nabywczej) i stanowiło 12,3% amerykańskiego PKB. Zaledwie trzy chińskie prowincje miały PKB powyżej 100 mld USD. Najważniejsza pod względem gospodarczym prowincja, Guandong, wytwarzała PKB porównywalne z greckim.

Za HSBC

Za HSBC

W 2009 roku chiński PKB osiągnął 5 bln USD, około 35% amerykańskiego. Guandong wytwarzał już PKB porównywalny z tureckim (620 mld USD a więc połowę całego chińskiego PKB z 2000 roku!). Poszczególne wschodnie prowincje generowały porównywalne PKB do czołowych państw wschodzących.

Za HSBC

Za HSBC

W 2020 roku, zgodnie z prognozami PKB Chin wyniesie około 15 bln dolarów a chińska gospodarka zrówna się lub zdecydowanie zbliży do amerykańskiej. Sześć chińskich prowincji generować będzie PKB powyżej 1 bln USD. Na wschodnim wybrzeżu Chin znajdą się kolejno: Tajlandia, Malezja, Holandia, Korea, Kanada, Rosja, Australia, Argentyna i Hiszpania.

Za HSBC

Za HSBC