Od jakiegoś czasu w anglojęzycznej blogosferze trwa dyskusja o tym czy okresy podwyższonej inflacji są korzystne dla posiadaczy akcji. Rozumiem, że problemem jest to czy rynki akcyjne notują wyższe realne stopy zwroty w okresach wysokiej, średniej, niskiej inflacji a może deflacji. Jest oczywistym, że inflacja sprzyja nominalnym stopom zwrotu z rynku akcyjnego – te jednak nikogo nie interesują w okresach wysokiej inflacji.

Intuicyjnie spodziewałbym się niższych stóp zwrotu przy wysokiej i rosnącej inflacji niż przy niskiej i spadającej inflacji. Dlaczego? Ogólnie znana jest korelacja rynku akcyjnego z cyklem stóp procentowych (podwyżki stóp procentowych nie są korzystne dla stóp zwrotu na rynku akcyjnym). Wysoka i rosnąca inflacja z reguły oznacza wejście w cykl podwyżek stóp procentowych – stąd mój wniosek z pierwszego zdania akapitu. Kluczowe jest oczywiście zdefiniowanie ‚wysokiej’ i ‚niskiej’ inflacji.

Na potwierdzenie tego co napisałem pokażę zestawienie, które przygotował Mark Hulbert, a które przedstawia miesięczne stopy zwrotu indeksu S&P 500 (Hulbert nie napisał jednak czy realne czy nominalne) w miesiącach, w których roczna inflacja znajdowała się określonych ramach procentowych. Zestawienie Hulberta obejmuje okres od 1871 roku do końca 2010 roku.

Za Mark Hulbert

Za Mark Hulbert

Nie widzę tutaj wielkiego sensu sięgać aż do 1871 roku ale zestawienie Hulberta jest przydatne. Wyraźnie pokazuje, że rynki akcyjne ‘nie lubią’ wymykającej się spod kontroli inflacji natomiast nie ‘przeszkadza’ inwestorom inflacja na poziomie 2% do 4%, wręcz przeciwnie.

Być pomocny w zrozumieniu wpływu inflacji na stopy zwrotów na rynku akcyjnym okaże się ten spory wykres indeksu S&P 500 w wersji realnej i nominalnej:

Za Visualizing Economics

Za Visualizing Economics

Warto też zauważyć inną prawidłowość związaną z inflacją. Inwestorzy w okresach wysokiej inflacji oczekują niskiego wskaźnika cena/zysk. Dlaczego? Pisałem, że wskaźnik ten jest w dużym uproszczeniu odwrotnością rentowności rynku akcyjnego a ta zawsze zestawiana jest z rentownością obligacji, która jest wysoka w okresie wysokiej inflacji:

Za Goldman Sachs

Za Goldman Sachs