Optymistyczne skrzywienie analityków widoczne w rekomendacjach analitycznych jest dobrze znanym fenomenem. Wsród 10 112 rekomendacji obowiązujących w czerwcu 2010 roku dla spółek z S&P 500 było:

  • 5 331 kupuj, czyli 53%
  • 4 245 trzymaj, czyli 42%
  • 536 sprzedaj, czyli 5%

Okazuje się, że równie silne optymistyczne skrzywienie widoczne jest w prognozach analitycznych dotyczących danych makroekonomicznych. Niedawno, Bespoke opublikował tabelę, która pokazuje jaki odsetek konsensusu prognoz dla danych o zmianie miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (to kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy) okazał się wyższy od opublikowanych danych w latach 1998-2011:

Za Bespoke

Za Bespoke

Okazuje się, że w przypadku zaledwie trzech miesięcy analitycy tyle samo razy prognozowali zbyt optymistycznie co zbyt pesymistycznie. W przypadku aż pięciu miesięcy analitycy przeszacowywali dane w około 70% przypadkach. Trudno o lepszy przykład optymistycznego skrzywienia konsensusu prognoz.

Być może więc pocieszaniem będzie fakt, że na innym froncie, rekomendacji dla spółek, optymistyczne skrzywienie konsekwentnie topnieje, co pokazuje inny wykres z Bespoke:

Za Bespoke

Za Bespoke