Analityk w M&G Investments postanowił zadziwić świat swoją interpretacją przyczyn kryzysu w strefie euro. Połączył dwie serie danych: notowania CDS na dług rządowy państw EMU z danymi o odsetku mężczyzn w wieku 25-34 żyjących razem z rodzicami. Powstał wykres, który zwrócił uwagę Free Exchange i zainteresował Tylera Cowena:

zycie z rodzicami i CDS - M and G

Za M&G Investments

Muszę powiedzieć, że prostota tej interpretacji problemów strefy euro także na mnie zrobiła wrażenie. W końcu wysoki odsetek młodych mężczyzn żyjących z rodzicami może wskazywać na dwa procesy mające duży wpływ na zadłużenie państwa:

  • problemy demograficzne
  • niską aktywność/ambicje życiowe młodego pokolenia

Oczywiście wysoki odsetek młodych mężczyzn żyjących z rodzicami może wskazywać na szereg innych problemów, takich jak mało elastyczny rynek nieruchomości, wysokie bezrobocie wśród młodych, relatywnie niskie zarobki w stosunku do cen nieruchomości czy przywiązanie do wielopokoleniowych, tradycyjnych rodzin. Nie wszystkie z nich muszą negatywnie oddziaływać na zadłużenie państwa.

Postanowiłem więc sprawdzić jak naprawdę wygląda korelacja pomiędzy odsetkiem mężczyzn w wieku 25-34 żyjących z rodzicami a notowaniami CDS. Tak przedstawia się wykres dla 14 państw strefy euro:

zycie z rodzicami i CDS - EMU

Tak przedstawia się wykres dla 26 państw UE (w tym Polski) oraz Norwegii i Islandii:

zycie z rodzicami i CDS - EU

Czy współczynnik determinacji na poziomie 0,2 uprawnia do tworzenia kompleksowych teorii wyjaśniających problemy zadłużeniowe państwa w oparciu o dane o odsetku młodych mężczyzn żyjących z rodzicami? To nawet nie jest najważniejsze pytanie, które nasuwa się po zapoznaniu się z powyższymi wykresami. Mnie zastanawia na ile wysoki odsetek młodych mężczyzn żyjących z rodzicami jest przyczyną problemów zadłużeniowych państwa a na ile skutkiem strukturalnych problemów gospodarczych państwa, które to są przyczyną kryzysu zadłużeniowego.

Jakie jest Wasze zdanie?