Zapewne wielu czytelników bloga zastanawia się do czego wykorzystywana jest globalna produkcja złota oraz skąd bierze się złoto, które trafia na rynek. Odpowiada na to pytanie poniższy wykres:

Za GFMS

Za GFMS

Zaledwie 60% złota, które trafiło na rynek w ostatnich pięciu latach pochodziło z kopalni. Około 35% pochodziło z recyklingu. Około 6% ze sprzedaży (netto) przez banki centralne.

Popyt na złoto pochodzi z trzech sektorów: jubilerskiego (57% w ostatnich 5 latach), przemysłowego (głównie elektronika – 11%) oraz inwestycyjnego (około 31%). Udział tego ostatniego sektora rośnie wraz ze wzrostem popularności ETF inwestujących w fizyczne złoto – których popyt dorównuje już popytowi detalicznych inwestorów.

Istotną kwestią na rynku złota jest fakt, że tak jak w przypadku innych metali (choć w większym stopniu)  a  w przeciwieństwie do surowców energetycznych, zdecydowana większość wydobytego w historii złota ciągle znajduje się na Ziemi i może być wykorzystywana. Ten wykres pokazuje gdzie znajduje się wydobyte w historii ludzkości złoto:

Za Gold.org

Za Gold.org

Na koniec można jeszcze przedstawić oficjalne podmioty posiadające największe ilości złota:

Za FX Investment Strategies

Za FX Investment Strategies