The Economist udostępnił opcję udostępniania interaktywnych wykresów, które zamieszcza na swoich stronach. Zamierzam skwapliwie z tego skorzystać. Niedawno The Economist zamieścił prezentację przedstawiającą zatrudnienie w Unii Europejskiej i Norwegii w poszczególnych sektorach: rolnictwie, przemyśle, usługach i usługach opartych na wiedzy a także wskaźnik zatrudnienia do siły roboczej.

Mnie zainteresował odsetek osób pracujących w usługach opartych o wiedzy (telekomunikacja, przetwarzanie danych, finanse, edukacja, ochrona zdrowia i badania naukowe) w poszczególnych państwach Europy. Jakby nie patrzeć jest to wskaźnik innowacyjności gospodarek. Zobaczmy więc jak wypadają państwa skandynawskie w tej kategorii:

Za The Economist

Za The Economist

Olbrzymie rozczarowanie. Luksemburg zdołała się wedrzeć pomiędzy otwierające zestawienie Szwecję i Norwegię a znajdującą się na czwartym miejscu Danię.

Ciekawie wygląda też zestawienie odsetku zatrudnionych w przemyśle, zwłaszcza w kontekście rozpowszechnianych przez komentatorów zatroskanych o stan skandynawskiego modelu gospodarczego opinii o tym, że ‘skandynawski socjał uczynił’ produkcję przemysłową w tych państwach nieopłacalną. Co ciekawe, liderami tej statystyki są państwa z regionu CEE co współgra z teorią, że wraz z rozwojem gospodarczym odsetek zatrudnionych w przemyśle spada a rośnie odsetek zatrudnionych w usługach. Niespecjalnie widać jednak załamanie zatrudnienia w przemyśle w państwach skandynawskich, przynajmniej nie na tle innych wysoko rozwiniętych państw (interaktywne mapy nie pokazują się pod FF niestety – proszę zobaczyć w IE albo wejść na linkowaną stronę The Economist).

A na deser, wykres porównujący wybrane gospodarki OECD:

Za Internet

Za Internet