W niedzielę zmarnowałem sporo czasu na zabawie danymi z Word Values Survey. Oto jedna z rzeczy, które zwróciła moją uwagę.

Respondentom zadano między innymi pytanie o to jak mocno ufają rządowi. Mieli do wyboru odpowiedzi:

  • Mocno (great deal)
  • Całkiem mocno (quite a lot)
  • Niespecjalnie (not very much)
  • Zupełnie nie (none at All)

Okazało się, że Polacy są społeczeństwem, przejawiającym bardzo małe zaufanie do rządu. Zaledwie 18% respondentów ufa rządowi (uwaga wszystkie dane pochodzą z sondaży w latach 2005-2007 i nie dotyczą konkretnego rządu lecz władz państwowych). Ten sam wskaźnik w Szwajcarii, Finlandii i Turcji przekracza 60%, a w Australii, Hiszpanii, Norwegii (>50%) i Szwecji przekracza 40%.

Połączyłem te dane z dwoma innymi pytaniami. W pierwszym zapytano o stosunek do prywatnej i państwowej własności przedsiębiorstw (1, w skali 1 do 10, oznaczało mocne poparcie dla zwiększenia prywatnej własności przedsiębiorstw a 10 mocne poparcie dla zwiększenia rządowej własności przedsiębiorstw). Spodziewałem się, że brak zaufania do władz skorelowany będzie z wyrażaniem opinii, że udział prywatnej własności w biznesie powinien się zwiększyć. Jakże się zawiodłem…

WS prywatyzacja i zaufanie do rzadu

Dane o zaufaniu do rządu połączyłem też z odpowiedziami na pytanie czy to rząd czy jednostki powinny wziąć na siebie więcej obowiązków/odpowiedzialności (responsobility). W tym przypadku 1, w skali 1 do 10, oznaczało mocne poparcie dla opinii, że rząd powinien wziąć na siebie więcej obowiązków a 10 mocne poparcie dla opinii, że to obywatele powinni wziąć na siebie więcej odpowiedzialności. W tym przypadku także spodziewałem się, że ludzie nieufający rządowi będą wyrażać opinie, że to obywatele powinni wziąć na siebie więcej odpowiedzialności. Znów się zawiodłem:

WS zaufanie do rządu i obowiązki rządu

Co o tym myślicie?