Tym razem chciałem pokazać pewną ciekawostkę, którą śmiało można zakwalifikować jako alternatywne spojrzenie na nagły rozwój Cywilizacji Europejskiej. Matt T. Rosenberg przybliżył na swoim blogu pracę Tertiusa Chandlera pod tytułem: Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census. Rosenberg na podstawie tej pracy stworzył listę największych aglomeracji miejskich w roku 100, 1000, 1500, 1800, 1900 i 1950. Zebrałem to wszystko w jednym pliku graficznym:

Za Matt Rosenberg

Za Matt Rosenberg

Tym co zwróciło moją uwagę jest fakt, że z historycznego punktu widzenia miasta równie gwałtownie i często ‚kurczą się’ co rozwijają się. W czasach nam współczesnych zetknęliśmy się z kontrolowanym ‚upadkiem’ miast przemysłowych, który następuje wraz z utratą konkurencyjności sektora przemysłu, na którym oparła się aglomeracja. Te procesy są jednak stosunkowo łagodne w porównaniu z historycznymi wzrostami i upadkami miast. Być może jest to efekt bardziej stabilnego otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego. W końcu miasta po prostu dostosowują swoją wielkość do funkcji, które muszą spełniać w określonej rzeczywistości polityczno-gospodarczej.

A tak wygląda pierwsza 20 największych aglomeracji miejskich w 2010 roku. Przyznam szczerze, że obecności Manili i Buenos Aires na tej liście nigdy bym się nie domyślił.

Za Matt Rosenberg

Za Matt Rosenberg

Może znacie podobne listy ‚naj’?