Japońskie katastrofy (kolejno: trzęsienie ziemi, tsunami i awaria w elektrowni atomowej Fukushima), poza wpływem na poziom japońskiej i globalnej wytwórczości, najprawdopodobniej odcisną swoje piętno na trzech segmentach globalnej gospodarki.

Po pierwsze, japońskie katastrofy zmuszą korporacje do przemyślenia strategii łańcucha dostaw w produkcji przemysłowej, przede wszystkim strategii zarządzania dostawami ‘just in time’. Japońskie katastrofy pokazały wpływ wydarzeń o niskim prawdopodobieństwie i ogromnych skutkach (HILPE – high impact, low probability event) na bezpieczeństwo i stabilność produkcji opartej na zglobalizowanych systemie poddostawców.

Po drugie, konieczność poniesienia kosztów związanych z katastrofami (wypłatą odszkodowań) oraz odbudową i rekonstrukcją może diametralnie zmienić kierunek przepływów pieniężnych pomiędzy Japonią i resztą świata. Obserwowane po trzęsieniu ziemi umocnienie jena może być zapowiedzią procesu wycofywania się Japonii z pozycji dostawcy kapitału na globalne rynki.

Po trzecie, będąca następstwem katastrofy naturalnej awaria w elektrowni atomowej Fukushima może w najbliższych latach zdeterminować kształt polityki energetycznej w wielu państwach. Biorąc pod uwagę, że sektor energetyczny, w związku z napięciami na rynku ropy naftowej oraz dążeniem do ograniczenia emisji CO2, przygotowywał się do poważnych zmian, których integralną częścią miał być renesans energetyki atomowej, skutki awarii w Fukushima mogą być bardzo istotne dla globalnej gospodarki.

Za NextBigFuture.com via Adam Duda

Za NextBigFuture.com via Adam Duda

Awaria w Fukushima może na nowo rozpalić antyatomową histerię. Co ciekawe, jak przytomnie pokazał Adam Duda, przynajmniej do tej pory awaria w japońskiej elektrowni atomowej niewiele zmienia w kwestii bezpieczeństwa energetyki atomowej. Czym innym są jednak fakty a czym innym emocje, zwłaszcza przedwyborcze.

Za The Economist

Za The Economist

Angela Merkel już we wtorek ogłosiła decyzję o wyłączeniu siedmiu najstarszych niemieckich elektrowni atomowych. Co prawda, USA są bardzo daleko od decyzja o wycofywaniu się z energetyki atomowej, jednak wydarzenia w Japonii zmniejszyły szanse na implementowanie rządowego programu pomocy dla rozwoju nowych mocy produkcyjnych w sektorze energetyki atomowej. Także Francja nie zamierza rezygnować z energetyki atomowej.

Tym niemniej, na nowy sentyment w kwestii, energetyki atomowej błyskawicznie zareagował rynki. Ceny uranu, z natychmiastową dostawą, spadły około 30% w kilka dni:

Za WSJ

Za WSJ

Rynek przecenił także producentów uranu, przetwórców i producentów energii elektrycznej w elektrowniach atomowych. Pokazuje to zachowanie ETF (Bespoke podaje listę najważniejszych pozycji w funduszu) inwestującego w sektor atomowy:

Za Bespoke

Za Bespoke