Napisałem niedawno, że dostrzegam istotne pole do wzrostu efektywności w sektorze usług: przede wszystkim w segmencie ochrony zdrowia i edukacji. Odnoszę wrażenie, że w obydwu tych sektorach nie poświęca się adekwatnej uwagi problemowi „co działa a co nie działa”. Co więcej, nawet w sytuacji gdy istnieje pewien konsensus dotyczący efektywności pewnych rozwiązań i procedur ich […]

continue reading.....