OECD opublikowało niedawno wyniki projektu badającego umiejętności czytania, liczenia i rozwiązywania problemów w środowisku IT w państwach członkowskich oraz między innymi w Rosji. Na przełomie 2011 i 2012 roku przebadano około 165 000 osób w wieku od 16 do 65 lat. Polacy wypadli bardzo słabo we wszystkich wspomnianych dziedzinach. W kategorii umiejętności czytania (a raczej […]

continue reading.....