Kilkanaście dni temu globalne media poinformowały o kolejnym kryzysie w zmierzającym ku nieuchronnemu upadkowi szwedzkim modelu społeczno-gospodarczym: Szwecja została zmuszona do zamknięcia czterech więzień z powodu gwałtownego spadku popytu, czyli skazanych. W 9,5 milionowej Szwecji w więzieniach przebywa zaledwie 4,850 skazanych co generuje wskaźnik inkarceracji na poziomie 67* na 100 000 obywateli. To ponad 10 […]

continue reading.....