Jak sięgnąć po EURO?

Fundusze Europejskie są do wzięcia. Bardzo wielu ludzi ma możliwość, by z tej szansy skorzystać. Ale gdzie możemy się dowiedzieć na co unijne pieniądze mogą być przeznaczone? I kto konkretnie może otrzymać dofinansowanie?

Polityka spójności, czyli wyrównywanie szans

Unia Europejska składa się 27 państw i 268 regionów. Jest to organizm bardzo zróżnicowany – zarówno pod względem rozwoju społecznego jak i poziomu gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto per capita w najbogatszym regionie Wspólnoty wynosi ponad 300 proc. średniej unijnej, a w najbiedniejszym zaledwie 24 proc. Różnica w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy najbogatszym a najbiedniejszym obszarem Unii Europejskiej sięga więc 1200% Jednym z podstawowych zadań Unii jest wyrównywanie różnic rozwojowych między regionami i podnoszenie ich konkurencyjności rynkowej. W tym celu Wspólnota prowadzi specjalną politykę, tzw. politykę spójności. Na jej realizację przeznaczono około 1/3 unijnego budżetu na lata 2007-2013, czyli 346,5 mld euro. Środki te są przekazywane beneficjentom za pośrednictwem trzech funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Funduszu Spójności

Do dyspozycji Polaków jest nawet 100 mld euro

Fundusze-rozwoju-regionalne_2Planując budżet w latach 2007-2013, dla Polski przeznaczono najwięcej środków zarezerwowanych na wprowadzanie europejskiej polityki spójności, spośród wszystkich członków Unii Europejskiej. Z unijnej puli trafi do nas blisko 20 proc. budżetu na realizację europejskiej polityki spójności, czyli ponad 67 mld euro. Środki te będziemy mogli wykorzystywać do 2015 roku. Ponadto Polska otrzymała ponad 13,2 mld euro na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i ponad 700 mln euro na restrukturyzację rybołówstwa. Łącznie ze środkami krajowymi – na realizację inwestycji ważnych dla rozwoju całego kraju – jest do dyspozycji ponad 100 mld euro.

Polacy mają więc wielką szansę, by zdecydowanie zmniejszyć dystans rozwojowy dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych państw Europy Zachodniej. To także wielkie wyzwanie, ponieważ by otrzymać Fundusze Europejskie nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba także wiele dać od siebie. Na tym polega cały trick: mechanizmy dysponowania unijnymi środkami skonstruowano tak, by pobudzać aktywność beneficjentów.

Jak wykorzystywane są Fundusze Europejskie?

Środki z budżetu wspólnotowego rozdzielone są w Polsce pomiędzy programy:

 • ogólnokrajowe
 • regionalne
 • współpracy ponadregionalnej i regionalnej.

Programy ogólnokrajowe i regionalne wzajemnie się uzupełniają. Istnieje 16 programów regionalnych – odrębny dla każdego województwa. Za ich opracowanie i realizację odpowiadają Urzędy Marszałkowskie.

Pięcioma programami krajowymi zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Infrastruktura i Środowisko dysponuje środkami m.in. na budowę infrastruktury transportowej i na duże inwestycje związane z ochroną środowiska. Z Programu Kapitał Ludzki m.in. finansowane jest podnoszenie zawodowych kompetencji i pomoc osobom bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Celem Programu Innowacyjna Gospodarka jest unowocześnienie polskiej gospodarki. Program Rozwój Polski Wschodniej pomaga pięciu najsłabiej rozwiniętym polskim województwom. Zadaniem Pomocy Technicznej jest wsparcie sprawnej realizacji Narodowej Strategii Spójności.

Informacje o Funduszach są łatwo dostępne: wystarczy parę kliknięć

Instytucje zarządzające poszczególnymi programami są zobowiązane do upowszechniania informacji o dostępnych środkach. To leży w interesie nas wszystkich – jeśli informacja nie dotrze do potencjalnych beneficjentów na czas, fundusze nie zostaną wykorzystane i wrócą do budżetu Wspólnoty. Czyli dla Polski przepadną. Gdzie zatem szukać konkretów?

Głównym źródłem informacji o Funduszach Europejskich są Punkty Informacyjne oraz strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeeuropejskie.gov.pl

Dla rozpoczynających przygodę z Funduszami Europejskimi przygotowaliśmy Poradnik Beneficjenta czyli  wyszukiwarkę unijnych dotacji – sprawdź

Dla osób które już realizują projekty współfinansowane z Unii Europejskiej stworzyliśmy specjalne narzędzie – Cykl życia projektu prezentujący kolejne etapy realizacji projektu  – sprawdź

Podaliśmy także szczegółowe informacje o tym kiedy i gdzie można składać wniosek o dofinansowanie, czyli ogłoszenia o naborach wniosków i harmonogramy naborów wniosków – sprawdź

W sieci znajdują się także:

 • niezbędne dokumenty i formularze – sprawdź
 • kalendarz szkoleń, konferencji i innych wydarzeń – sprawdź
 • adresy Punktów Informacyjnych – sprawdź

Co już zrobiliśmy?

Kliknij i sprawdź na Mapie Dotacji Unii Europejskiej jakie  przedsięwzięcia już zostały zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich. Znajdziesz tam:

 • listę ponad 90 tysięcy projektów i podstawowe informacje o inwestycjach.
 • galerię projektów z multimedialną prezentacją blisko 400 inwestycji
 • wyszukiwarki projektów
 • statystyki pozwalające porównywać poziom wykorzystania środków unijnych pomiędzy województwami
"Kampania współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

"Kampania współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.