Tydzień temu znalazłem pierwszorzędny przykład korporacyjnej nowomowy, nafaszerowanej dynamicznym rozwojem rynku, nowymi projektami, tymczasowym obciążeniem wyników finansowych, optymalizacją kluczowych procesów biznesowych, koncentrowaniem działalności, najwyższym potencjałem wzrostu i maksymalizacją rentowności. Moje najwyższe uznanie budzi fakt, że ktoś zdołał upchnąć te wszystkie wyrażenia w trzech krótkich akapitach a jako wisienkę na torcie zaserwować strategię błękitnego oceanu i to w kontekście […]

continue reading.....