Internetowi rasiści często używają danych statystycznych pokazujących wyższy wskaźnik inkarceracji (odsetek populacji znajdującej się w wiezieniu) dla rasy czarnej niż dla rasy białej (na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii) jako próby potwierdzenia swoich rasistowskich przekonań o niższości czarnej rasy. Wskutek braku elementarnej wiedzy statystycznej próbują dowodzić, że wyższy wskaźnik inkarceracji dowodzi niższego poziomu moralnego […]

continue reading.....