Zgodnie z danymi Angusa Maddisona w 1700 roku w Azji wytworzono około 62% globalnego PKB,  w Europie Zachodniej około 22% a w Afryce 7%. Na Północną i Południową Amerykę oraz Australię przypadło 2% globalnej produkcji. W 1950 roku Europa Zachodnia z USA wytwarzały 53% globalnego PKB a Azja 19%. Naturalnie, do tego typu danych, zwłaszcza […]

continue reading.....